Tin doanh nhân công giáo

TIN CÔNG GIÁO

Dư âm thông cáo của Bộ giáo lý đức tin về việc chúc hôn cho các cặp đồng phái

Trong tuần qua, nhiều phản ứng đã được ghi nhận trong dư luận Công Giáo thế giới về thông cáo công bố ngày 15/3/2021, qua đó Bộ giáo lý đức tin khẳng định rằng Giáo Hội không có quyền làm phép chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái, và vì thế, việc làm phép chúc lành như vậy là điều bất hợp pháp.  

Tin kinh tế

Khoa học

SỨC KHỎE

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

CÔNG NGHỆ SỐ

CHIA SẺ TRONG TUẦN

GIÁO DỤC

XE

GÓC NHÌN